Stiinta contrazice Biblia? Principii stiintifice descrise in Biblie
by Rich Deem

Introducere

Biblia este, foarte des, descrisa ca a o carte care include multe idei care nu sunt conform cu ceea ce sustine stiinta din zilele noastre. Adevarul este ca multi crestini si ne-crestini au in asa fel incat pare sa contrazica lumea reala. De exemplu, Biserica Catolica a promovat geocentrismul (idea ca Pamantul este in centrul universului).Acest concept nu se gaseste in Biblie. Acest concept provine din urmatorul rationament: daca oamenii sunt centrul atentiei lui Dumnezeu atunci locul unde traiesc ei, ar trebui sa fie centrul universului creat de Dumnezeu. Nu este nici logic nici biblic. Biblia ne spune ca, de fapt, cerul stapaneste peste pamant, acesta avand propriile sale legi (Iov 38.33).Primii sustinatori (Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler si Galileo Galilei) ai heliocentrismului (Pamantul se invarte in jurul soarelui) erau cu totii crestini. Isaac Newton, in faimoasa sa lucrare stiintifica Philosophiae Naturalis Principia Mathematica spunea: "Cel mai frumos sistem continand soare, planete si comete nu putea exista cu ajutorul si sub stapanirea unei Fiinte inteligente si puternice."

Scopul Bibliei

Biblia nu a fost scrisa ca o carte stiintifica si nici nu avea scopul de a descrie functionarea lumii fizice. A fost scrisa pentru a explica principiile spirituale - natura umanitatii, natura lui Dumnezeu si cum oamenii pot avea o relatie personala cu Dumnezeu. Totusi, atunci cand Biblia descrie lumea fizica, este foarte exacta. Scopul acestui articol este de a ilustra cateva din exemplele remarcabile de principii stiintifice, descrise in Biblie cu sute sau mii de ani inainte de a fi confirmate de stiinta.

Biblia si stiinta
Scientific Principle Biblical Reference
Cosmologie/Astronomie
Timpul a avut un inceput 2 Timotei 1:9 El ne-a m�ntuit şi ne-a dat o chemare sf�ntă, nu pentru faptele noastre, ci după hotăr�rea Lui şi după harul care ne-a fost dat �n Hristos Isus, �nainte de veşnicii,
Tit 1:2 �n nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai �nainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă,
1 Corinteni 2:7 Noi propovăduim �nţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care o r�nduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai �nainte de veci,
Universul a avut un inceput Geneza 1:1 La �nceput, Dumnezeu a făcut cerurile şi păm�ntul.
Geneza 2:4 Iată istoria cerurilor şi a păm�ntului, c�nd au fost făcute.
Isaia 42:5 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, care a făcut cerurile şi le-a �ntins, care a �ntins păm�ntul şi cele de pe el, care a dat suflare celor ce-l locuiesc, şi suflet celor ce merg pe e
Universul a fost creat din ceva invizibil Evrei 11:3 Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuv�ntul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.
Universul este are limite Romani 8:38 Căci sunt bine �ncredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici �ngerii, nici stăp�nirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, Romani 8:39 nici inaltimea, nici adancimea, nici o alta faptura, nu vor fi in stare sa ne desparta de dragostea lui Dumnezeu, care este in Isus Hristos, Domnul nostru.
Universul este in expansiune Iov 9:8 Numai El �ntinde cerurile, şi umblă pe �nălţimile mării.
Psalmii 104:2 Te �nveleşti cu lumina ca şi cu o manta; �ntinzi cerurile ca un cort.
Isaia 40:22 El stă deasupra cercului păm�ntului, şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste �naintea Lui; El �ntinde cerurile ca o mahramă subţire, şi le lăţeşte ca un cort, ca să locuiască �n el.
Isaia 42:5 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, care a făcut cerurile şi le-a �ntins, care a �ntins păm�ntul şi cele de pe el, care a dat suflare celor ce-l locuiesc, şi suflet celor ce merg pe el.
Isaia 45:12 Eu am făcut păm�ntul, şi am făcut pe om pe el; Eu cu m�inile Mele am �ntins cerurile, şi am aşezat toată oştirea lor.
Ieremia 10:12 Dar El a făcut păm�ntul prin puterea Lui, a �ntemeiat lumea prin �nţelepciunea Lui, a �ntins cerurile prin priceperea Lui.
Zaharia 12:1 Prorocia, Cuv�ntul Domnului despre Israel. Aşa vorbeşte Domnul, care a �ntins cerurile şi a �ntemeiat păm�ntul, şi a �ntocmit duhul omului din el
Creatia materiei si energiei in univers a luat sfarsit Geneza 2:3 Dumnezeu a binecuv�ntat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că �n ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse. Geneza 2:4 Iată istoria cerurilor şi a păm�ntului, c�nd au fost făcute.
Universul se va stinge (a doua legii a termodinamicii; entropia maxima) Psalmii 102:25 Tu ai �ntemeiat �n vechime păm�ntul, şi cerurile sunt lucrarea m�inilor Tale.
Psalmii 102:26 Ele vor pieri, dar Tu vei răm�ne; toate se vor �nvechi ca o haină; le vei schimba ca pe un veşm�nt, şi se vor schimba.
Psalmii 102:27 Dar Tu răm�i Acelaşi, şi anii Tăi nu se vor sf�rşi.
Ordinea corecta a creatiei Geneza cap. 1
Numarul stelelor depaseste un miliard Geneza 22:17 te voi binecuv�nta foarte mult şi-ţi voi �nmulţi foarte mult săm�nţa, şi anume: ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării; şi săm�nţa ta va stăp�ni cetăţile vrăjmaşilor ei.
Ieremia 33:22 Ca oştirea cerurilor, care nu se poate număra, şi ca nisipul mării, care nu se poate măsura, aşa voi �nmulţi săm�nţa robului Meu David, şi pe Leviţii, care-Mi slujesc."
Fiecare stea este diferita 1 Corinteni 15:41 Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii, şi alta este strălucirea stelelor; chiar o stea se deosebeşte �n strălucire de altă stea.
Pleiadele si Orion sunt constelatii legate gravitational Iov 38:31 Poţi să �nnozi tu legăturile Găinuşei, sau să dezlegi fr�nghiile Orionului?
Lumina este in miscare Iov 38:19 Unde este drumul care duce la locaşul luminii? Şi �ntunericul unde �şi are locuinţa? Iov 38:20 Poţi să le urmăreşti p�nă la hotarul lor, şi să cunoşti cărările locuinţei lor?
Pamantul este controlat de ceruri Iov 38:33 Cunoşti tu legile cerului? Sau tu �i or�nduieşti stăp�nirea pe păm�nt?
Pamantul este o sfera Isaia 40:22 El stă deasupra cercului păm�ntului, şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste �naintea Lui; El �ntinde cerurile ca o mahramă subţire, şi le lăţeşte ca un cort, ca să locuiască �n el.
Iov 26:10 A tras o boltă pe faţa apelor, ca hotar �ntre lumină şi �ntuneric.
Proverbele 8:31 juc�nd pe rotocolul păm�ntului Său, şi găsindu-mi plăcerea �n fiii oamenilor.
Exista zi si noapte, in acelasi timp, pe Pamant Luca 17:31 �n ziua aceea, cine va fi pe acoperişul casei, şi �şi va avea vasele �n casă, să nu se pogoare să le ia; şi cine va fi pe c�mp, de asemenea, să nu se mai �ntoarcă.
Luca 17:34 Vă spun că, �n noaptea aceea, doi inşi vor fi �n acelaşi pat, unul va fi luat şi altul va fi lăsat;
Pamantul este suspendat in spatiu Iov 26:7 El �ntinde miazănoaptea asupra golului, şi sp�nzură păm�ntul pe nimic.
Stiintele Pamantului
Pamantul a aparut ca o lume acvatica. Continentele s-au format ca urmare a miscarilor tectonice Geneza 1:2 Păm�ntul era pustiu şi gol; peste faţa ad�ncului de ape era �ntuneric, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor.
Geneza 1:9 Dumnezeu a zis: "Să se str�ngă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului, şi să se arate uscatul!" Şi aşa a fost.
Psalmii 104:6 Tu �l acoperisei cu ad�ncul cum l-ai acoperi cu o haină; apele stăteau pe munţi,
Psalmii 104:7 dar, la ameninţarea Ta, au fugit, la glasul tunetului Tău au luat-o la fugă,
Psalmii 104:8 suindu-se pe munţi şi pogor�ndu-se �n văi, p�nă la locul, pe care li-l hotăr'sei Tu.
Proverbele 8:27 C�nd a �ntocmit Domnul cerurile, eu eram de faţă; c�nd a tras o zare pe faţa ad�ncului,
Proverbele 8:28 c�nd a pironit norii sus, şi c�nd au ţ�şnit cu putere izvoarele ad�ncului,
Proverbele 8:29 c�nd a pus un hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca Lui, c�nd a pus temeliile păm�ntului,
Iov 38:8 Cine a �nchis marea cu porţi, c�nd s-a aruncat din p�ntecele mamei ei?
2 Petru 3:5 Căci �nadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un păm�nt scos prin Cuv�ntul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei,
Ciclul apei in natura Eclesiastul 1:7 Toate r�urile se varsă �n mare, şi marea tot nu se umple: ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăşi să pornească de acolo.
Isaia 55:10 Căci după cum ploaia şi zăpada se pogoară din ceruri, şi nu se mai �ntorc �napoi, ci udă păm�ntul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea săm�nţă semănătorului şi p�ine celui ce măn�ncă,
Iov 36:27 Căci El trage la El picăturile de apă, le preface �n abur şi dă ploaia,
Iov 36:28 pe care norii o strecoară, şi o picură peste mulţimea oamenilor.
Aerul are greutate Iov 28:25 C�nd a r�nduit greutatea v�ntului, şi c�nd a hotăr�t măsura apelor,
Vanturile sunt ciclice Eclesiastul 1:6 V�ntul suflă spre miază-zi, şi se �ntoarce spre miază-noapte; apoi iarăşi se �ntoarce, şi �ncepe din nou aceleaşi rotituri.
Biologie
Omul are o compozitie chimica Geneza 2:7 Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţăr�na păm�ntului, i-a suflat �n nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.
Geneza 3:19 �n sudoarea feţei tale să-ţi măn�nci p�inea, p�nă te vei �ntoarce �n păm�nt, căci din el ai fost luat; căci ţăr�nă eşti, şi �n ţăr�nă te vei �ntoarce."
Viata creaturilor este in sange Leviticul 17:11 Căci viaţa trupului este �n s�nge. Vi l-am dat ca să-l puneţi pe altar, ca să slujească de ispăşire pentru sufletele noastre, căci prin viaţa din el face s�ngele ispăşire.
Importanta igienei Numeri 19
Deuteronomul 23:12 Să ai un loc afară din tabără, şi acolo să ieşi afară.
Deuteronomul 23:13 �ntre uneltele tale să ai o lopată, cu care să sapi şi să-ţi acoperi murdăriile ieşite din tine, c�nd vei ieşi afară.
Levitic 7-9

http://www.godandscience.org/apologetics/sciencebible-ro.html
Ultima modificare 16 August 2007

 

Rich's Blog